Analyser for skimmelsvamp

Har du mistanke om skimmelvamp i din bolig eller på din arbejdsplads/skole, tilbyder vi at tage en prøve for at påvise, om der findes skimmelsvampesporer. Skimmelsvampe forefindes både i tørre og fugtige miljøer.


Hvordan foretages prøverne?

Prøverne foretages med Airsampler MicroBio1 (ministøvsuger), der suger luften ind på en dyrkningsplade. Efter ca. en uge kan man se udslaget på dyrkningspladerne. Prøverne er non-destruktive, hvilket betyder, at der ikke tages fysiske prøver af fx tapet eller væv, men derimod af luften. Forekomster af skimmelsvampe giver svampesporer i luften, og disse kan have stor betydning for helbredet. Efter hver analyse bliver der udfærdiget en rapport, der viser antallet af skimmelsvampesporer i en kubikmeter luft. Dette antal sammenholdes med anbefalingerne fra Astma- og Allergiforbundet og viser dermed, om koncentrationen af svampesporer potentielt kan give anledning til helbredsproblemer.


Min bolig har skimmelsvamp - hvad gør jeg så?

Hvis det viser sig, at der er en høj forekomst at skimmelsvampe, tilbyder vi at lave en vurdering af, hvad årsagerne kan være, og hvilke tiltag der er nødvendige for at fjerne forekomsten. I mange tilfælde vil der dog skulle en byggesagkyndig ind over, hvis det er boligens konstruktion, der forårsager problemet. I tilfælde hvor det ikke er muligt at ændre boligens konstruktion, tilbyder vi løsninger med affugtning og rensning med ozon. Læs mere her.


Analyser i forbindelse med køb eller salg af bolig

Vil du gerne være sikker på, at din nye bolig ikke har forekomst af skimmelsvamp, eller vil du gerne kunne vise en potentiel køber, at huset ikke har problemer med skimmelsvamp, så få foretaget en analyse, inden du køber eller sælger. 


Hvad koster analyserne?

Analyserne ligger på omkring 2.500,- inkl. moms, men kan variere afhængig af størrelsen på boligen, så kontakt os for et nøjagtigt tilbud.


Prøve for skimmelsvamp taget med Airsampler og dyrket på dyrkningsplade